Ekonomi

Çin’in Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi yüksek kaliteli kalkınmada ilerleme kaydetti

Çin’in Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi, geçtiğimiz 10 yılda yüksek kaliteli kalkınmada kayda değer ilerleme sergiledi. Bölge, kapsamlı bir ulaştırma sistemi inşasında mesafe kat etti ve kentsel yönetim ve bölge genelindeki eşgüdümlü kalkınmanın iyileştirilmesine yardımcı oldu. Ayrıca, bölgedeki ekolojik çevre de büyük iyileşmelere tanık oldu ve ince partikül halindeki maddelerin yoğunluğu yaklaşık yüzde 60 azaldı.